Body Mind Healing | Methodes en technieken
47
page,page-id-47,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

KORTE UITLEG:

Ik geef korte maar krachtige behandelingen, die uit maximaal 6 uur bestaan.

De inhoud van deze behandeling kan bestaan uit een oplossingsgerichte behandeling en ondersteuning.

Iedereen heeft wel eens een periode dat het niet lekker gaat. U voelt zich somber, lusteloos, angstig, of U ziet geen weg meer uit de problemen. Misschien is er iets waar U steeds tegenop loopt en wat uw motivatie, plezier en inspiratie in uw leven in de weg staat. Meestal kunt U zelf eigen moeilijkheden vinden, uw problemen oplossen of erover praten met mensen uit uw directe omgeving zoals: partner, familieleden, vrienden.

Soms is dit echter niet voldoende en wilt U met een objectieve deskundige praten.

Mijn aanpak is om naar de oorsprong van het probleem te gaan.

Vervolgens, gebruik ik mijn kennis en vaardigheden om de hulpvraag in de gewenste richting te veranderen. Het is mijn streven om u te begeleiden zodat u uw evenwicht in uzelf kunt hervinden waardoor U uit het negatief gevoel komt en beter gaat functioneren.

Dit biedt dan weer mogelijkheden om plezier in uw het leven of werk te herontdekken.

Ik vind het belangrijk dat U aan uzelf wilt werken om het veranderingsproces in gang te zetten. U hoeft het echter niet alleen te doen. U krijgt van mij nuttige tips en diverse oefeningen om u verder te ondersteunen.

                                     

METHODEN en TECHNIEKEN:

 

PSYCHOTHERAPIE

is een vorm van behandeling door een psychotherapeut.

Psychotherapeuten zijn hulpverleners die een gespecialiseerde psychotherapieopleiding hebben gevolgd. In Nederland is de titel psychotherapeut beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men door de overheid als zodanig erkend wordt. Hun psychotherapeutische kennis is breed van aard en zij kunnen daarom gericht kiezen uit verschillende therapeutische methodieken (of combinaties van therapeutische technieken toepassen).

Psychotherapie houdt zich bezig met psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen. Het is bedoeld voor individuen, paren en groepen. Het is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie.

De therapie richt zich op

– het oplossen of hanteren van problemen
– het vinden van antwoorden op vragen
– het benutten van ongebruikte mogelijkheden

Psychotherapie is curatief ingesteld. Simpel gezegd is er sprake van een probleem en is het doel van psychotherapie het probleem dragelijk/leefbaar te maken, en indien mogelijk op te lossen.

REGRESSIETHERAPIE

is een intensieve, kortdurende en snel resultaat gevende psychotherapie.

Het is een effectieve therapievorm voor het verwerken en oplossen van actuele problemen, zowel psychisch als psychosomatisch.

Regressie is een goede methode voor het herstellen van innerlijke kracht, het hervinden van talenten en vermogens.

Regressietherapie is er voor iedereen die bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en zijn eigen leven.

In regressietherapie wordt er vanuit gegaan dat de oplossing van het probleem in uzelf verscholen ligt. Om bij die oplossing te komen moeten we op zoek naar de oorzaken van de huidige klachten. Die oorzaken zijn te vinden in het verleden, vaak in de kinderjaren.

Met regressietherapie maken we contact met deze oorzakelijke ervaringen. Door een bevrijdende herbeleving onder begeleiding van een deskundige therapeut kan emotionele ballast losgelaten worden en inzicht worden verkregen hoe en waarom een probleem is ontstaan. Zo kom je weer in je eigen kracht te staan en worden goede gevoelens geactiveerd evenals slapende vermogens en talenten.

De kracht van regressietherapie ligt in de (snelle) werking op zowel emotioneel, mentaal, als lichamelijk, energetisch en spiritueel niveau.

NLP-Neuro-Linguistisch Programmeren

Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit. Deze identiteit is natuurlijk niet volgroeid, maar ontwikkelt zich door wat we in ons leven doormaken en nog door zullen gaan maken. Elk mens zal al zijn ervaringen opdoen via slechts vijf zintuigen: we kunnen ‘kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken’. Soms is er de schijn van een zesde zintuig, soms ook ontbreken bij sommige mensen een of meerdere zintuigen of zijn deze onderontwikkeld. Zo kunnen we zien dat het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:

Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen.

Wat we meemaakten in ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen “IK”. De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.

Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.)

Programmeren: Terwijl we communiceren, kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen.

NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Het is daarom een totaal andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan. Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken. NLP geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen, en NLP geeft precies aan wat je daarmee bereikt.

Het is dan ook meestal niet nodig om je hele levensverhaal opnieuw te moeten beleven (in catharsis te gaan) om toch positieve veranderingen aan te brengen. Een ieder kiest uit de NLP gereedschapskist die hulpmiddelen die voor zichzelf in die situatie het meest geëigend zijn. Het gaat bij NLP om balans, het evenwicht tussen wereldlijke en spirituele zaken, tussen Hebben en Zijn: of wel De Hele Mens in de Samenleving.

HYPNOTHERAPIE (zelden!)

Hypnose is een prachtig hulpmiddel bij de behandeling van heel wat psychische en psychosomatische klachten. Hypnotherapie is een goede methode om problemen aan te pakken waar we bewust aan willen werken, maar waar onze bewuste wil tekort schiet om het gestelde doel te bereiken. Door het bewuste en het onbewuste beter op elkaar af te stemmen, kunnen we het gestelde doel bereiken.

                                                      

COMMUNICATIE

Verbale en non-verbale communicatie vormt de rode draad binnen de therapie. Door de inzet van diverse gesprekstechnieken kun je inzicht verwerven in je probleem waardoor je je (verder) bewust wordt en inzicht krijgt in het hoe en waarom. Inzicht in jezelf is het letterlijk voelen en zien hoe je zelf in elkaar zit wat betreft je sterke en minder sterke eigenschappen. Inzicht leidt tot bewustwording wat een stap is naar het leven zoals je het wilt gaan leiden.

 

EMDR (Eye Movement Desensitisation en Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ernstig verkeersongeval of een trauma.
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR.

Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na één zitting in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

EFTIs een universeel hulp middel voor het verminderen van negatieve emoties in de breedste zin van het woord. Het is een combinatie van Westerse en Oosterse Wetenschap. Ontdekt door Dr. Roger Callahan, een klinisch psycholoog met ruime ervaring . Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt manieren te vinden om mensen te genezen van ongegronde angsten, fobieën en vrees. Hij noemde zijn techniek Thought Field Therapy (TFT)

EFT (Emotional Freedom Techniques) is een bijzonder eenvoudige manier om jezelf of iemand anders te bevrijden van beperkende en ongewenste emoties. EFT werkt door het bekloppen van bepaalde meridiaanpunten op je lichaam waarbij je tegelijkertijd de emotie benoemt. Door het bekloppen van deze punten laat je lichaam de minder positieve emotie los. De herinnering blijft en de daaraan gekoppelde ongewenste emotie is verdwenen.

TEKENTHERAPIE is een vorm van individuele psychosociale beeldende therapie voor volwassenen en kinderen. Tekenen is een universele taal, voor iedereen toegankelijk. Je krijgt de technieken en opdrachten die speciaal voor jou van toepassing zijn. Op die manier wil ik je helpen om overzicht te krijgen door het kijken ernaar en het counselen erover. Er zit ook altijd kracht in deze beelden die je weer opnieuw kunt gaan gebruiken. Op die manier kan je nieuwe inzichten krijgen die weer door zullen werken in je dagelijks leven.

                                              

’’HUILENDE’’ADEMHALING

– betekent dat de persoon in kwestie zich bewust wordt van zijn manier van ademhalen, er wordt uitleg gegeven over de ademhaling en over het ontstaan van de klachten. Door middel van praktische oefeningen, die gemakkelijk toegepast kunnen worden in het dagelijks leven, wordt men zich bewust van de ademhaling. Men leert met de ademspanning om te gaan en men komt, zo mogelijk, tot een ademhaling die beter bij hem/haar past. De klachten die ontstaan zijn door de ‘oude’ ademhaling zijn meestal al na een aantal behandelingen verminderd. Vaak wordt de therapie gecombineerd met ontspanningsoefeningen.

Het kan zijn dat een achterliggende problematiek (psychische problemen, onverwerkte emoties, verdriet) aan ten grondslag ligt.

Zoals eerder vermeld pas ik bovenstaande therapieën in mijn praktijk toe.

Het is tevens mogelijk om direct na een behandeling het resultaat van de therapie op de

GDV Camera of  Veda Pulse te zien.

(zie rubriek DIAGNOSTIEK )