Body Mind Healing | SRT
1593
page,page-id-1593,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

SRT:  Spiritual Response Therapy

Spiritual Response Therapy’ (SRT) is een methode die in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld is door Robert Detzler.

In het SRT- onderzoek communiceert de therapeut op een praktische manier met het Hogere Zelf (God, Kosmische Intelligentie) en kunnen negatieve programma’s en blokkades in het Zielenarchief (AKASHA Records) worden opgespoord en gezuiverd. Vervolgens komt er meer ruimte voor ontspanning en genezing.

Spiritual Response Therapy – de grondgedachte achter het SRT-systeem is tweeërlei:

a) dat wat we vroeger (en in vorige levens) meemaken is nog van invloed op het huidige leven;

b) de negatieve energieën die niet verwerkt zijn, zijn geen ‘status quo’; ze zijn te veranderen, te zuiveren in contact met de Bron of Hogere Zelf.

We kunnen dit Hogere Zelf ook het Authentieke Zelf of Kosmische Intelligentie noemen. Hiermee bedoelen we dan onder andere: datgene dat op het Godheidniveau bewust kan handelen en één is met het AL. Op dit aardse niveau ervaren we dit meer als een ‘samenwerking’; op hogere niveaus identificeren we ons meer met deze Bron.

Met andere woorden, op aarde hebben we te maken met dualiteit (ik/jij), in de spirituele gebieden zijn we één.

SRT methode onderzoekt en zuivert disharmonische energieën.